[ korskyrkan i stockholm ] [ kalender ] [ hemgrupper ] [ aktiviteter ] [ musik ] [ barn/ungdom ] [ student ] [ kontakt ] [ länkar ]

Korskyrkan - StartsidaKorskyrkans kalender

Lyssna till predikningar

Vår tro


Korskyrkans Entré


Välkommen till Korskyrkan!

Korskyrkan är en frikyrkoförsamling i förnyelse och förändring som tillhör Evangeliska Frikyrkan.

Församlingen består av ca. 500 medlemmar i alla åldrar och med olika bakgrund.

Korskyrkans vision är att vara en kärleksrik församling som känner Kristus och gör honom känd. Vårt uppdrag är att föra människor till Kristus och lära dem att älska och tjäna honom. En stor del av församlingens verksamhet bedrivs därför utanför kyrkolokalen. Krogkyrkan och böneskålar är två exempel på detta. Därigenom får församlingen möjlighet att, liksom Jesus, finnas till för människor mitt i deras vardag. Korskyrkan har missionärer i Asien, Afrika, Mellanöstern och Sydamerika.

Gudstjänsterna är ett tillfälle att dela sin längtan efter Gud med andra. Predikan, musiken och varje del i gudstjänsten syftar till att synliggöra Gud. Han vill beröra oss, och gudtjänsten är en plats för dessa möten. Dessutom ger gudstjänsten tillfälle till gemenskap mellan människor - även kyrkkaffet är en viktig del i gudstjänsten.

Det är dock inte alltid i de stora samlingarna som de största Gudsmötena sker. I Korskyrkan finns hemgrupper - fritt sammansatta mindre grupper där man kan få stöd i sin vardag och möjlighet att växa i sin tro.

Välkommen att besöka våra möten och samlingar.

birger jarlsgatan 66, 114 29 stockholm - 08 411 50 04 - [email protected] - © 2002-2004 korskyrkan stockholm.